فائو در کارگاه پایانی پروژه‌ همکاری فنی با هدف نجات درختان بلوط زاگرس و شمشاد خزری خواستار تداوم تلاش‌های دولت ایران برای نجات جنگل‌های کشور شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این کارگاه عبدالحمید حمید، کارشناس ارشد جنگل‌ها در دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای فائو، بر اهمیت درس‌آموخته‌های این پروژه و استفاده از آنها در پروژه‌های بزرگتر بعدی تأکید کرد.

حمید افزود: ما در جریان این پروژه 15 گزارش و دستورالعمل آماده کرده‌ایم که برای تضمین تداوم دستاوردهای‌مان در کشور ضروری هستند.

دکتر شیروما ساتیاپالا، کارشناس جنگل‌ها در فائو، نیز که از زمان آغاز این پروژه در آن حضور داشته بر این واقعیت تأکید کرد که سیستم واکنش اضطراری در بخش جنگلداری هر کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران یک نیاز ضروری است.

پروژه فائو از سال 2015 تا 2017 با هدف کمک به تلاش‌های دولت ایران در مدیریت پایدار جنگل‌ها اجرا شد تا از این طریق مقاومت جنگل‌های زاگرس و ظرفیت آنها در برابر شوک‌های طبیعی ناشی از خشکسالی پیاپی افزایش یافته و همچنین از جنگل‌های سواحل دریای خزر در برابر بیماری آتشک شمشاد محافظت گردد.

در همین راستا، فائو پروژه دیگری در قالب صندوق امانی یکجانبه با هدف مقابله با معضلات جنگل‌های بلوط زاگرس تدوین کرده است که شامل مدیریت بخش کشاورزی، دانش و اطلاعات، مدیریت منابع، بهداشت جنگل‌ و توانمندسازی جوامع محلی می‌شود. این پروژه که هم‌اکنون توسط دولت ایران در حال بررسی است، هماهنگی بین جامعه ذینفعان دخیل در مدیریت جنگل‌های زاگرس را تقویت کرده و نیز تعامل بین سازمانی در مسائل استراتژیک را افزایش خواهد داد.

پروژه آتی فائو تمهیدات و اقداماتی در حوزه سیاستگذاری جنگل، سیستم اطلاعات پایش، ارزیابی و مدیریت، ارتباطات ارائه کرده و از این طریق تأثیر بلندمدت و مثبتی بر بخش کشاورزی و نیز نقش آن در توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور خواهد داشت. پروژه بالاخص بر بیماری آتشک در استان‌های ایلام و فارس متمرکز بوده و مجموعه‌ای از تمهیدات و اقدامات میدانی را در قالب یک برنامه میدانی جامع اجراء خواهد کرد. این پروژه توسط فائو و با همکاری کمیته‌های راهبری ملی و استانی اجراء خواهد شد. کمیته‌های ذکر شده در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری استان‌های ایلام و فارس مستقر خواهند بود تا بر اجرای پروژه نظارت داشته باشند.

انتظار می‌رود که در پایان این پروژه با تقویت مدیریت بخش جنگل و منابع و همچنین با توجه ویژه به شیوع بیماری آتشک در جنگل‌های زاگرس، ادغام جنگل‌های این منطقه در فرآیند توسعه پایدار کشور تسهیل گردد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin