نماینده فائو در ایران بر ضرورت وجود سیاست گذاری و چارچوب حقوقی لازم برای حفاظت از کوهستان های کشور تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سرچ ناکوزی نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران با بیان اینکه بیش از نیمی از مساحت ایران را مناطق کوهستانی و بیابانی تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: کوهستان ها نه تنها منبع اصلی آب و مقاومت در مناطق خشک هستند بلکه در خصوص ایران، میزبان تنوع زیستی گسترده و مامن گونه های گیاهی منحصر به فرد کوهستانی نیز به شمار می روند.

وی تاکید کرد: برخی گونه های یافت شده در مناطق کوهستانی ایران، تنها در این مناطق می رویند و از این حیث در ردیف گونه های بومی ایران قرار می گیرند و بخشی از این گونه ها نیز به دلیل طیف زیستی محدود، تحت عنوان “گونه های نادر” طبقه بندی می شوند؛ به همین دلیل اکوسیستم مناطق کوهستانی خشک ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

نماینده فائو در ایران تاکید کرد: به منظور حفاظت از کوهستان ها در ایران و ارتقاء مدیریت موثر این میراث طبیعی ارزشمند، تدوین سیاست ها و چارچوب های حقوقی ضروری است.

ناکوزی همچنین به موضوع “کشاورزی کوهستان” به عنوان موضوع امسال روز جهانی کوهستان و با شعار “کشاورزان خانوادگی کوهستان، تامین غذای مردم، پرورش زمین” اشاره کرد و افزود: انتخاب این عنوان فرصتی برای توجه بیشتر به کشاورزی خانودگی در مناطق کوهستانی به عنوان شغلی غالب و منبع اصلی تولید غذا در این مناطق فراهم آورده است.

وی با اشاره به اینکه در کوهستان ها، کشاورزی خانوادگی نقش قابل توجهی را بر کاهش فقر، تغذیه خانواده ها و جوامع محلی ایفا می کنند، افزود: کشاورزی نه تنها برای توسعه ضرورت دارد بلکه دامنه ای فراتر از نقاط کوهستانی را تحت تاثیر قرار می دهد و این خدمات شامل تامین آب سالم، کاهش ریسک بلایای طبیعی، حفاظت از نوع زیستی و ایجاد مناطقی به منظور جاذبه های تفریحی و گردشگری می شود.

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با تاکید براینکه کشاورزان نسبت به فقر، ناامنی غذایی و رخدادهای شدید غیرمعمول، آسیب پذیرتر هستند، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی، آنان از مراکز قدرت و تصمیم گیری دور بوده و نسبت به تصمیمات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده می شوند.

وی خاطر نشان کرد: روز بین المللی کوهستان فرصتی برای دیده شدن ساکنان کوهستان ها در نقاط مختلف جهان است و ما می توانیم از این روز برای هم افزایی تلاش ها و تجمیع راهکارها با هدف تقویت کشاورزان کوهستان استفاده کنیم.

لازم به ذکر است؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 2002 روز 11 دسامبر را به عنوان روز گرامیداشت اهمیت کوهستان تعیین کرد و هر ساله در این روز به اهمیت نقش کوهستان ها در اکوسیستم و ارتقاء توسعه پایدار زیست محیطی پرداخته می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin