مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران در صفحه اینستاگرام خود تصویری از ضیافت شامی درمنزل سفیر اندونزی منتشر کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران در توضیح عکس یادگاری خود با “دیان ویرنگ جوریت” سفیر اندونزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
“ضیافت شام در منزل سفیر کشور اندونزی به افتخار نمایشگاه عکس داستان دو شهر… و جالب اینکه آقای سفیر اندونزی که در عکس در کنار بنده نشسته اند خود از عکاسان خیلی خوب اندونزی هستند. به تعبیری یک دیپلمات عکاس یا یک عکاس دیپلمات.”

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin