علی‌اکبر صالح، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی برای امضای دفتر یادبود امیر فقید کویت به سفارت این کشور در تهران رفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علی‌اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در محل سفارت کویت در تهران، درگذشت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت را به فلاح بداح الحجرف کاردار سفارت این کشور در تهران و مردم و دولت کویت تسلیت گفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین دفتر یادبود امیر فقید کویت را امضا کرد.

دیوان امیری کویت، هشتم مهر ماه رسما خبر درگذشت صباح الاحمد الجابر الصباح امیر این کشور را تأیید کرد.

پس از آن کابینه کویت «نواف الاحمد الجابر الصباح» بردار ناتنی 83 ساله وی را به عنوان امیر جدید معرفی کرد و امیر جدید نیز در پارلمان «الامه» این کشور سوگند یاد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin