علی اکبر صالحی در دیدار با “برنارد دویل” نماینده جدید کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رویکرد مثبت ایران در مواجه با پناهندگان افغان تاکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به میزبانی ایران از چند میلیون مهاجر افغان و دیگر ملیت ها که طی چندین دهه از تمامی امکانات رفاهی، آموزشی و حتی تحصیلات دانشگاهی برخوردار بودند، تاکید کرد: جامعه بین المللی باید از این اقدام مهم و بزرگ جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کند.

وزیر امور خارجه با این حال تصریح کرد: البته کشورهای غربی بدلیل مباحث سیاسی حتی از انجام وظایف اولیه و قانونی خود در این امر انسانی امتناع می کنند.

صالحی در این دیدار حضور نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان را فرصتی برای رسیدگی بیشتر به امور پناهندگان و بازگشت شرافتمندانه آنها به موطن اصلی خود دانست.

وزیر امور خارجه با اشاره به میزبانی ایران از چند میلیون مهاجر افغانی و دیگر ملیت ها اظهار داشت: میزبانی جمهوری اسلامی ایران از این مهاجرین برای همیشه در یاد ملت ها باقی خواهد ماند.

برنارد دویل نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار ضمن تقدیم اعتبار نامه خود و ابراز خرسندی از حضور در ایران، اقدامات جمهوری اسلامی ایران را مورد ستایش قرار داد و گفت: ایران به خوبی وظایف انسانی خود را در این زمینه انجام داده و من سعی می کنم در این مسئولیت جدید از حداکثر امکانات استفاده کرده تا وضعیت و مشکلات پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران را به سرانجامی برسانم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin