سفیر آلمان در تهران، در توییتی به حضور خود در بازار بزرگ تهران و دریافت شلغم از یک دستفروش اشاره کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این دیپلمات ارشد آلمانی در ایران با انتشار عکسی از حضور خود در بازار بزرگ تهران و دریافت شلغم از یک دستفروش به زبان انگلیسی و فارسی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: شلغم لذیذ از یک دستفروش در بازار بزرگ تهران.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin