دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران، دکتر فرشید گلزاده مدیر کل اجرایی شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه، برای حمایت از کودکان ایران، توافق نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه، به عنوان هفتمین شریک کاری مهم یونیسف از بخش خصوصی، از تلاش های ملی برای حمایت از کودکان ایران و همچنین ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ، پشتیبانی می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin