سفیر انگلیس در ایران با اشاره به تجربه انگلیس در همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: دولت و بخش خصوصی ایران هم باید در زمینه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و راهکارها در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سایمون شرکلیف در توییتی با ابراز خوشحالی از شرکت در کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی و بهره‌وری انرژی ایران نوشت: این روزها همه ما در مورد تامین انرژی و استفاده بهینه صحبت می کنیم. در ایران مانند انگلیس، دولت و بخش خصوصی باید در زمینه فناوری انرژی های تجدیدپذیر و راهکار ها در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin