دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به اتفاق چهار نفر از اعضای شورای مرکزی این انجمن با حضور در سفارت افغانستان دفتر یادبود جان‌باختگان فاجعه حمله تروریستی به دانشگاه کابل را امضا کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار دبیرکل و اعضای شورای مرکزی انجمن مدرسین با تسلیت به سفیر افغانستان و اعلام انزجار از اعمال تروریستی گروههای افراطی لوح تسلیت انجمن خطاب به رئیس دانشگاه کابل را تقدیم سفیر کردند.

سفیر افغانستان در تهران از ابراز همدردی اعضای انجمن سپاسگذاری کرد و ضمن اشاره به پیوندهای فرهنگی تاریخی بین دو ملت ایران و افغانستان، از حضور تعداد زیادی از دانشجویان افغان در دانشگاه های مختلف ایران ابراز خرسندی و خواهان ایفای نقش فعال اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در توسعه روابط علمی و فرهنگی بین دانشگاه‌های ایران و افغانستان شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin