بعد از سفر سلطان عمان به ایران، “مجدی احمد ابراهیم الظفیری” سفیر کویت در تهران از سفر امیر این کشور به ایران خبر داد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “مجدی احمد ابراهیم الظفیری” سفیر کویت در ایران در بیانیه ای که در خبرگزاری رسمی کویت (کونا) منتشر شده است، سفر امیر کویت به ایران در شرایط کنونی منطقه را در بازسازی روابط بین ایران و کشورهای عربی منطقه بسیار مهم ارزیابی کرده است.

وی افزود: این سفر در حل برخی بحران های منطقه ای بسیار حیاتی و مهم است.

کویت هم اکنون رییس دوره ای دو سازمان عربی ” اتحادیه عرب” و نیز ” شورای همکاری خلیج فارس” است.

برخی ناظران معتقدند سفر امیر کویت بیشتر به منظور میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی است.

” شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح “امیر کویت یکشنبه 11 خرداد وارد تهران می شود و در سفر دو روزه خود با مقامات ایران از جمله با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد.

با مستثنی دانستن سفر سلطان عمان به کشورمان، از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ایران، این سفر عالی رتبه ترین مقام یک کشور عربی به ایران محسوب می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin