سفیر کوبا در ایران گفت: تمام کشورهای آمریکای لاتین به دنبال عدم اطاعت از هژمونی غالب آمریکا هستند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، الکسیس باندریچ وگا در پنجمین همایش زنده باد مرگ بر آمریکا در دانشگاه تهران اظهار داشت: هم اکنون ۷۸۹ سازمان در هاوانا پایتخت کوبا مشغول بررسی سیاست‌های امپریالیسم هستند و از اهداف آن تاکید بر مبارزه با امپریالیسم و بررسی راه و روش‌های آن است.

وی ادامه داد: کوبا بیشترین و مهمترین بسیج مردمی را علیه سیاست های امپریالیسمی داشته است. دولت ایالات متحده آمریکا اجازه ورود مواد غذایی و سوخت به کوبا و اجازه حضور افرادی که مهاجرت کرده‌اند را به کشور نمی دهد و ۴ مرتبه لیست نهادهای تحریمی را افزایش داده است.

سفیر کوبا اظهار داشت: می‌توانیم این اطمینان را بدهیم هیچ راه و روش دیگری وجود ندارد که بتواند کوبا را تسلیم کند یا به یک راه حل مشترک با آمریکا برسد. کوبا هیچگاه تسلیم نمی شود و همچنان به مبارزه و اعلام همبستگی و ایجاد بسیج مردمی ادامه می دهد.

وگا عنوان کرد: تعداد زیادی از کوبایی ها ۴۰۰ هزار کارگر ماهر بخش بهداشت در ۱۶۴ کشور می‌توانند به ادامه کار بپردازند و ۲۳ هزار پزشک کوبایی در ۵۴ کشور وجود دارد. همانطور که چگوارا مقدس ترین نماد مبارزات گفت علیه امپریالیسم جهانی در هرجا که نمی دانند ما مبارزه انجام می دهیم.

سفیر کوبا گفت: مهمترین دستاورد انقلاب کوبا همبستگی و اراده مردمی و حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است و ما خود مسیر سوسیالیست را انتخاب کرده ایم و از این طریق می‌توانیم به عدالت اجتماعی و برابری حقوق برای همه برسیم.

وی اظهار کرد: دولت آمریکا بزرگترین تهدید نظام بین‌الملل است و هر روز در مسائل داخلی کشورها دخالت می‌کند و خشونت‌ها را افزایش می‌دهد و تمام کشورهایی که به آمریکا نه می‌گویند، علیه آن‌ها اقدام می‌کند.

وگا ادامه داد: آینده بشریت در خطر است و یک بحران چند جانبه‌گرایی که نظام بین‌الملل را مورد تهدید قرار می‌دهد رواج یافته و روزهای سخت تری از راه می رسد.

وی اضافه کرد: همبستگی به معنی تقسیم روش‌ها و استراتژی‌ها برای تمامی ملت‌ها است و کوبا حمایت خود را از این بحث در سطح بین‌الملل، منطقه و فرا منطقه اعلام می‌کند و ما ملتی هستیم که هیچگاه دست از مبارزه بر نمی‌داریم و ما مرکز حمایت و دفاع از کسانی هستیم که به صلح در جهان می‌پردازند.

سفیر کوبا خاطرنشان کرد: باید وحدت بین جنبش ها و دولت ها برای مبارزه با امپریالیسم انجام شود و تنها همبستگی می‌تواند ما را نجات دهد و دنیای بهتر ممکن و نیاز اساسی است و برای این دنیای جدید مبارزه خواهیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin