آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن در ایران، از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این بازدید که با همراهی امیر رضا شریف نیا مدیر این مجموعه انجام شد، دو طرف در جهت تقویت تبادلات فرهنگی بین موزه‌های کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ژاپن گفتگو کردند.

سفیر ژاپن در ادامه بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، ضمن گفتگو با کارشناسان، با تاریخ و غنای آثار فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران نیز آشنا شد.

وی همچنین از پایگاه واکسیناسیون مستقر در این مجموعه دیدن کرد و نسبت به تزریق واکسن در این محل اقدام نمود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin