كین ایچی كومانو، سفیر ژاپن در تهران كه با لهجه شیرین فارسی صحبت می‌كند، دیدگاه خود را درباره نحوه برخورد غرب با ایران ترسیم کرد.

سفیر ژاپن درباره مذاكرات ژاپن و آمریكا در زمینه معاف كردن این كشور از تحریم‌های نفتی ایران گفت: به هر حال بانك‌ها و شركت‌های بزرگ ژاپن كه در ایران شعبه دارند، در اروپا و آمریكا نیز فعالیت‌ می‌كنند، بر همین اساس به ناچار تحت تاثیر سیاست‌های دولت آمریكا علیه ایران قرار می‌گیرند، با توجه به تحریم‌ یك‌جانبه آمریكا علیه ایران در زمینه بخش‌های نفتی و بانكی اكنون شركت‌های ژاپنی با مشكل مواجه شده‌اند.

كومانو با بیان اینكه ژاپن از گذشته تاكنون از ایران نفت وارد كرده است و می‌كند، ادامه داد: ایران یكی از منابع مهم تامین نفت برای ژاپن است. به همین دلیل پس از تحریم‌ آمریكا علیه ایران شركت‌های ژاپنی در موقعیت‌ دشواری قرار گرفته‌‌اند كه به ناچار باید به طرف آمریكایی توجه كنند. از سوی دیگر برای شركت‌ها و بانك‌های ژاپن بازار ایران هم از نظر تامین انرژی و هم فروش محصولات بسیار مهم است؛ به همین دلیل دولت ژاپن برای تامین منافع شركت‌های ژاپنی وارد صحنه شده و با طرف آمریكایی وارد مذاكره شد تا شركت‌های ژاپنی در مرحله اول از اجرای تحریم‌های آمریكا علیه ایران مستنثی باشند. در این زمینه مذاكراتی انجام شد كه امیدواریم ادامه یابد، در حال حاضر اگرچه در این باره مقالات بسیاری در این زمینه نوشته شده است، اما هنوز نتیجه قطعی میان ژاپن و آمریكا گرفته نشده است.

سفیر ژاپن در تهران در پاسخ به این سوال كه ایران همواره آمادگی خود را برای همكاری و شفاف‌سازی اعلام كرده است، پس چرا غرب چنین مواضعی علیه ایران دارد، گفت: ایران باید شفاف سازی بیشتری داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال كه ایران نیز در راستای شفاف‌سازی پروتكل الحاقی امضا‌ كرده و حتی همواره اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌یی رابه بازرسان آژانس داده است، گفت: غرب نیز در حال حاضر موضوع گسترش فن‌آوری هسته‌یی را در جهت استفاده صلح‌آمیز توسط ایران قبول كرده است.

سفیر ژاپن در تهران در پاسخ به این سوال كه اگر ایران همانند ژاپن بدون فشار، اعمال تحریم و تهدید به شفاف‌سازی بپردازد، مثمرثمرتر نخواهد بود، گفت: روی میز مذاكره میان ایران و گروه ۱+۵طرح‌های متفاوتی وجود دارد كه طرح گام به گام روسیه نیز یكی از این طرح‌هاست.

كومانو با تایید بر این كه اگر ایران انعطافی از خود نشان داده است، غرب نیز باید انعطافی از خود نشان دهد، ادامه داد: باید چنین اقدامی وجود داشته باشد؛ همانگونه كه چنین اقدامات متقابل هم در نامه آقای جلیلی و هم نامه خانم اشتون اشاره شده كه امیدواریم در آینده نیز اتفاق افتد.توافق ایران و ۱+۵با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی دشوار است برای جلوگیری تهدیدات علیه ایران، باید مذاكرات انجام شود

وی در پاسخ به این سوال كه با توجه به تهدید‌های رژیم صهیونیستی و آمریكا علیه ایران امكان دستیابی به توافق دشوارتر نمی‌شود، گفت: توافق در چنین شرایطی بسیار دشوار است، اما برای جلوگیری از این گونه تهدیدات، باید مذاكرات انجام شود و آمریكا نیز اعلام كرده است برای پرهیز از گزینه‌ نظامی، مذاكرات انجام شود.

وی درباره تهدید‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: اینگونه تهدید‌ها غیرقانونی است، اما این رژیم سابقه چنین اقداماتی را داشته و بسیار خطرناك است.

سفیر ژاپن در تهران در پاسخ به این سوال كه چرا به جای جلوگیری از اقدامات رژیم تهدید كننده، از اقدامات كشور خواهان دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌یی ممانعت می‌شود، افزود: باید مذاكرات انجام شود و در این راه هر دو طرف انعطاف نشان دهند تا بتوان به نتایجی دست یافت.

وی در ادامه اظهاراتش از سفر اخیر هیأت پنج نفره متشكل از وزارت كشور، شهرداری تهران و هلال احمر برای بازدید از مناطق زلزله‌زده ژاپن خبر داد و افزود: ایران و ژاپن در زمینه‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر، محیط زیست و مدیریت بحران زلزله همكاری می‌كنند. هم چنین دو كشور در زمینه‌ آموزش نیروهای افغانی در ایران همكاری می‌كنند. با توجه به نكات مشترك مانند زبان و فرهنگ چند دوره آموزشی برای نیروهای افغانی در ایران برگزار شده است كه این دوره‌های آموزشی درباره امور گمركی، مبارزه با بیماری‌های گوناگون، مسایل آموزشی است. این همكاری به صورت مستمر جلو می‌رود.

سفیر ژاپن در تهران با اشاره به همكاری ایران و ژاپن در زمینه مدیریت بحران گفت: همكاری‌های ایران و ژاپن در مدیریت بحران به مدت ۵۰سال ادامه داشته و ۱۰لرزه سنج گوناگون در نقاط مختلف تهران از سوی كارشناسان ژاپنی نصب شده است كه در صورت بروز زلزله در منطقه‌ای با اعلام هشدار از سوی لرزه سنج فرصتی برای تخلیه مكان به وجود می‌آورد. هم‌چنین با توجه به آتشفشانی بودن كوه دماوند، و احتمال وقوع زلزله شدید در شمال تهران به همین دلیل لرزه‌سنج در صورت احساس هرگونه لرزش به مركز ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران اعلام می‌كند كه این امر می‌تواند در زمان وقوع زلزله بسیار مثمر ثمر است.

كومانو ادامه داد: ایران و ژاپن برنامه‌هایی در زمینه‌ انرژی تجدید‌پذیر دارد، هشت سال گذشته پروژه‌ای با عنوان بهینه‌سازی برق در صنعت شهر تبریز بود كه با موفقیت انجام شد. در طول این هفت سال گذشته در یك كارگاه آموزشی بیش از ۳۰۰۰نیرو تربیت كرده كه در جاهای گوناگون فعالیت می‌كنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin