چانگ هوا، سفیر چین در ایران با علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در ابتدای این دیدار استاندار خوزستان به معرفی استان پرداخت و ظرفیت‌های ویژه موجود در حوزه‌های مختلف صنعت، انرژی،گردشگری و … را تشریح کرد.

حسینی محراب در ادامه خوزستان را رنگین کمان اقوام دانست و گفت: خوزستان در کنار ظرفیت بالای خود دارای اقوام مهمان نوازی است که می تواند برای همه چشم نواز باشد.

در این دیدار چانگ هوآ خاطرنشان کرد: دو کشور چین و ایران در ۱۸ بیانیه همکاری امضا و در زمینه‌های سیاسی، علمی و فرهنگی به اجماع زیادی رسیدند.

وی با اشاره به اینکه به عنوان سفیر چین باید اهداف دو کشور را پیگیری کنم تا اهداف پیش برود، افزود: به جز رابطه هماری میان کشور، استان شاندون چین با استان خوزستان رابطه خواهرخواندگی دارد.

سفیر چین در ایران با اشاره به اینکه دو شرکت بزرگ چینی در این استان طرح سرمایه گذاری دارند، ادامه داد: با افزایش همکاری دیگر شرکت‌های چینی نیز می‌توانند برای سرمایه گذاری و همکاری‌های مشترک در استان خوزستان حضور یابند.

سفیر چین در ایران با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی استان خوزستان بیان کرد: امیدوارم با روابط خوبی که میان دو کشور وجود دارد، گردشگرهای زیاد از چین به این منطقه بیایند تا از مراکز تاریخی شما دیدن کنند و ما به وزیر گردشگری هم گفتیم که باید برای خوزستان تبلیغات شود.

چانگ هوآ گفت: کشور چین مانند استان خوزستان ۵۶ قوم دارد و همه ما از یک خانواده بزرگ هستند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر کشورهای غربی به منافع چین و ایران به بهانه‌های مختلف کشور حمله می‌کنند، افزود: ما همانگونه که به کشور خود احترام می‌گذاریم و از تمامیت ارضی خود حمایت می‌کنیم از کشور ایران در مقابل کشورهای غربی حمایت می‌کنیم.

سفیر چین با اشاره به اینکه صلح برای پیشرفت و توسعه منطقه بسیار مفید است، ادامه داد: رابطه ایران و عربستان هم بسیار مفید و به نفع منطقه است و چین طرح یک جاده جهانی را داد که این طرح مورد حمایت رئیس جمهور ایران قرار گرفته و چشم انداز ایران و چین بسیار مهم است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin