حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رحیم حیات قریشی سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار ضمن ابلاغ تبریک رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت انتخاب مجدد رئیس مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، مراودات دو کشور را رو به رشد خواند و گفت: همکاری و ارتباطات خوبی در سطح روسای مجالس، کمیسیون‌های تخصصی و گروه‌های دوستی پارلمانی میان مجالس دو کشور برقرار است و مجلس شورای اسلامی از تداوم و تقویت همکاری‌های پارلمانی فیمابین حمایت می کند.

وی بر آمادگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از جمله امنیت ملی و سیاست خارجی، صنایع و معادن، انرژی، اقتصاد و همچنین گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور برای دیدار های دوجانبه و رایزنی تاکید کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در پایان ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی مرز ریمدان، تاثیر و تداوم این روند را بر معیشت مردم مرزنشین و کنترل مرزها مهم خواند و بر لزوم تقویت همکاری‌های امنیتی-مرزی میان نهادهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تاکید کرد و بیان داشت: همکاری‌های امنیتی و مرزی از موضوعات مهم دو کشور بوده لذا امیدواریم با توجه به گفتگوهای مقامات دو کشور با اقدامات تخریبی و ناامن کننده تروریستی بیش از پیش مقابله شود.

رحیم حیات قریشی سفیر جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های متنوع ایران و پاکستان به ویژه در حوزه پارلمانی گفت: گام‌های مهمی برای صلح و ثبات پایدار در مرزهای دو کشور برداشته شده است، در تلاش هستیم با افتتاح بازارچه‌های مرزی جدید شاهد توسعه و رونق معیشت مرزنشینان دو کشور باشیم. امنیت در مرزها برای دو کشور حائز اهمیت و غیر قابل تفکیک است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin