سفیر ونزوئلا در ایران با اشاره به وحدت میان کشورهای آمریکای لاتین، این اتحاد را عامل کنار گذاشته شدن رهبریت امپریالیسم در این منطقه دانست.به گزارش آوا دیپلماتیک، “امه نوتب زمبرانو”سفیر ونزوئلا در ایران با اشاره به تغییر دولت در ایران گفت: این تغییرات برای ما اهمیت بسیاری دارد زیرا در روند مبارزه علیه امپریالیسم تاثیرگذار است.

وی افزود: چاوز تلاش کرد تا بار دیگر به قاره ما استقلال دهد زیرا ونزوئلا در طول سال‌های طولانی در مقابل امپریالیسم به زانو در آمده بود و تنها کوبا بود که در برابر استعمار مقاومت می‌کرد؛ اما چاوز تلاش کرد به ونزوئلا استقلال دهد.

زامبرانو با تاکید بر این که آمریکای شمالی حدود 10 سال تلاش کرد آمریکایی لاتین را به زانو در بیاورد گفت: با این حال پرچم شرافت در آمریکای لاتین به اهتزاز درآمد و آمریکایی‌های که در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را برای متحد نشدن کشورهای آمریکای لاتین انجام داده بودند، شکست خوردند.

وی با اشاره پیشنهاد تشکیل اتحادیه آلبا در دوم فوریه 2006 افزود: این پیشنهاد از سوی چاوز مطرح شد تا با تاسیس آلبا هم‌گرایی بین کشورهای آمریکایی لاتین ایجاد شود و امروز که 9 سال از این تاریخ می‌گذرد تمام رهبران آمریکای لاتین به هدف‌شان رسیده و جهان را از یک صدایی امپریالیسم آمریکا به جهانی چند قطبی و چند وجهی تبدیل کرده‌اند تا بگویند آمریکا باید به حقوق‌شان احترام بگذارد.

سفیر ونزوئلا در تهران گفت: آلبا در جهت هم‌گرایی کشورهای آمریکای لاتین و به منظور همکاری در تمام زمینه‌های اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است هم‌چنین تمام موفقیت‌های بزرگی که از طریق آلبا صورت گرفته است مبتنی بر همکاری‌های فرهنگی- ارتباطی و مالی مثل بانک جنوب است.

زامبرانو با بیان این که آلبا توانسته است در میان کشورها منطقه وحدت ایجاد کند گفت: این اتحادیه توانسته است رهبریت امپریالیسم را کنار بگذارد تا منطقه لبریز از صلح و دور از مناقشه امپریالیسم داشته باشیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin