“لئو بوکاردی” سفیر واتیکان در ایران طی حضور در سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی با “ابوذر ابراهیمی ترکمان” دیدار و گفتگو کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی دیدار با “لئو بوکاردی” سفیر واتیکان در ایران با اشاره به برگزاری موفق هشت دور گفتگوی دینی میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و واتیکان با هدف بسط و گسترش تفاهم میان ادیان الهی، گفت: ریشه و اصل همه ادیان توحیدی و آموزه های دینی آنها یک حقیقت است و آن عالم وجود و یکتاپرستی است.
وی با اشاره به برگزاری نهمین دور گفتگوهای دینی با واتیکان در سال آینده، از نقش سازنده سفارت واتیکان درانجام موفق دوره های پیشین گفتگوها تشکر کرد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رونق و گستردگی موضوع گفتگوهای بینادینی با دیگر ادیان توحیدی در ایران را نشان از توجه کشورمان به تحکیم مبانی صلح و تفاهم ادیان در جهان دانست.
ترکمان در ادامه با بیان حضور موفق سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم های معناگرای واتیکان پیشنهاد برگزاری جشنواره موسیقی معناگرا در واتیکان و نیز برگزاری یک دور از گفتگوهای دینی ادیان توحیدی واتیکان موسوم به سنت اجدیو در تهران را نیز ارائه کرد که با استقبال سفیر واتیکان همراه شد.
وی با اشاره به تبلیغات منفی در خصوص ایران هراسی و اسلام ستیزی توسط رسانه های غربی به نقش اثر گذار واتیکان و رهبران دینی کلیسای کاتولیک برای مقابله با اینگونه تبلیغات تاکید کرد.
“لئو بوکاردی” سفیر واتیکان در تهران نیز در این دیدار ضمن ابلاغ پیام پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان مبنی بر تقویت هر چه بیشتر گفتگوهای دینی با جمهوری اسلامی به ایده آل بودن روابط واتیکان و ایران اشاره کرد و گفت: غنای مذهبی، تمدنی و ایران عامل موفقیت گفتگوهای دینی است.
لئو بوکاردی تاکید کرد: اسلام و مسحیت کاتولیک دارای اشتراکات فراوان مذهبی و فرهنگی هستندو ما بایستی با همکاری و تعامل بیشتر به هدف مشترکمان که همان تفاهم دینی و استقرار آرامش و صلح در جهان است، نایل شویم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin