“ژان پل گوبل” سفیر واتیکان در تهران با “علاءالدین بروجردی” رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفت و گو کرد.“علاءالدین بروجردی” رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ابتدای دیدار با “ژان پل گوبل” سفیر واتیکان در تهران ضمن بیان اشتراکات فراوان ادیان الهی به ویژه اسلام و مسیحیت و مراودات نزدیک پیرامون این دو دین بزرگ الهی، به تصمیم کلیسایی در ایالت فلوریدای آمریکا برای سوزاندن قرآن مجید اشاره کرد و آن را توهین به تمام ادیان الهی و جامعه انسانی خوانده و خواستار محکومیت و جلوگیری از این اقدام وحشیانه شد.
وی با بیان این که جهان اسلام به شدت از این تصمیم ننگ‌آور در بهت و حیرت فرو رفته است گفت: این اقدام می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی در روابط بین المللی به ویژه مناسبات کشورهای اسلامی و مسیحی داشته باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار همچنین پیام خود را به پاپ بندیکت شانزدهم در این خصوص تسلیم سفیر واتیکان در تهران کرد.
در این پیام با اشاره به جایگاه بسیار والای قرآن مجید در میان مسلمانان، خواستار محکومیت این تصمیم کلیسای فلوریدای آمریکا توسط واتیکان شده و تاکید شده است: مسلمانان به هیچ وجه هیچ گونه بی حرمتی به ساخت مقدس این کتاب را برنمی تابند و تبعات آن به ویژه در کشورهای اسلامی غیرقابل پیش بینی و نگران کننده است.
سفیر واتیکان در تهران نیز در این دیدار با تاکید بر محکومیت شدید این اقدام از سوی واتیکان و جهان مسیحیت گفت: کلیسای کاتولیک این تصمیم را اهانت به یک دین بزرگ دانسته و آن را غیرقابل قبول می داند.
وی افزود: این تصمیم اهانت به تمام ادیان الهی حتی مسیحیت است.
ژان پل گوبل در ادامه با بیان این که کلیسای فلوریدای آمریکا تنها شامل پنجاه نفر دیوان هستند که از نام مسیحیت سوءاستفاده می‌کنند، افزود: کلیسای فلوریدای آمریکا از فرقه‌ای جدیدالتاسیس هستند که هیچ ریشه تاریخی ندارند.
سفیر واتیکان همچنین با اشاره به بیانیه واتیکان در محکومیت شدید این اقدام گفت: واتیکان هرگونه توهین به پیبامبران و ادیان الهی را غیرقابل دانسته و قویاً محکوم می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin