“الحاج توکورمانی” سفیر نیجریه در ایران و دکتر علی جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدار و تبادل نظر کردند.به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر نیجریه در ایران طی دیدار با رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال رایزنی با مسئولین و ایالتهای مختلف نیجریه هستیم تا دانشجویان را تشویق کنند که با اطمینان خاطر -همانطور که به سودان فرستادیم- به ایران نیز منتقل کنیم.

“الحاج توکورمانی” افزود: چندی پیش چند ایالت و استان نیجریه به صورت مستقیم در حال پیگیری و گرفتن اطلاعات در خصوص دانشگاه علوم پزشکی تهران از ما بودند که البته بر این باورم که به زودی آنها به فکر تعامل و ارتباط بیشتر مربوط به برنامه های آموزشی و بورس دانشجو با تهران خواهند بود که بطور قطع اثرات خوبی را به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از کتابچه و بروشورهایی راجع به دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند عاملی برای انتقال اطلاعات و تجربیات این دانشگاه به افرادی باشد که در کشور ما می خواهند در این خصوص اطلاعات داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این دیدار به ارائه گزارش مبسوطی از تاریخچه و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت و اظهار داشت: در این دانشگاه، دانشکده های مختلف شامل دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، توانبخشی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، طب سنتی، فناوری های نوین پزشکی، علوم تغذیه و رژیم شناسی و دانشکده مجازی، 16 بیمارستان، 80 مرکز تحقیقاتی و 44 کتابخانه جامع وجود دارد.

جعفریان افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی ملی و بین المللی از جایگاه خوبی برخوردار است چرا که در چند ماه گذشته رتبه 378 دنیا و رتبه 62 آسیا را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، 79 دانشجو از 21 کشور جهان در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل هستند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin