سفیر نیجریه در ایران گفت: امام خمینی نماد اصالت است و به دنیا نشان داد که از هیچ، می‌توان به همه چیز رسید.

به گزارش آوا دیپلماتیک، الحاجی یاکوبو سنتوراکی سلیمان، در حاشیه بازدید از بیت تاریخی امام خمینی در خمین، افزود: امام خمینی ملت ایران را به ملتی بزرگ تبدیل کرد.

وی بیان کرد: ملت‌های زیادی در دنیا از عملکرد ایشان و اتفاق بزرگی که در ایران رقم زد درس گرفتند که چگونه بر مشکلات غلبه کنند و محدودیت‌ها را کنار بزنند.

سفیر نیجریه در ایران، امام خمینی را الهامی برای دنیا بیان کرد و گفت: برای نخستین بار به منزل ایشان آمدم تا درباره رهبر کبیر انقلاب ایران اطلاعات بیشتری داشته باشم.

سفیر نیجریه در سفر به خمین از چند واحد تولیدی و صنعتی و بیت تاریخی امام خمینی در این شهرستان بازدید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin