اولیسس کانجولا گوتیئرس، سفیر مکزیک با حضور در نمایشگاه کتاب تهران بر اهمیت گسترش مناسبات فرهنگی بین دو کشور تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اولیسس کانجولا گوتیئرس، سفیر مکزیک در ایران طی نشست مکزیک و نشر جهانی در نمایشگاه کتاب تهران گفت: هیچ موقعیتی برای به رسمیت شناختن مکزیک در برنامه‌های فرهنگی ایران، بهتر از حضورمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نبود.

وی در حالی که خود سخنانش را به فارسی ترجمه می‌کرد، از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پشتیبانی و امکانات ارایه شده به منظور حضور مکزیک در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قدردانی کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه هشت دانشگاه نماینده نشر کشور مکزیک هستند که آثارشان را در زمینه‌های ادبیات، علوم اجتماعی، هنر، توسعه و فناوری به نمایش گذاشته‌اند.

گوتیئرس از حضور داشتن اورلی آسیاین، نویسنده مکزیکی به عنوان مهم‌ترین دستاورد کشور مکزیک یاد کرد و گفت: حضور این محقق و نویسنده مکزیکی در ایران باعث افتخار ماست.

در این برنامه، شهرام‌نیا به ضعیف بودن ارتباط فرهنگی میان دو کشور ایران و مکزیک پرداخت و گفت: امیدوارم این نشست زمینه‌ای برای توسعه این روابط باشد.وجوه مختلف فرهنگی و تاریخی و مشابهت‌های بسیار در این میان می‌تواند بر اهمیت گسترش روابط فرهنگی دو کشور بیفزاید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin