سفیر مجارستان بر حمایت دولتش از تولید مشترک اتوبوس درون شهری در ایران تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای یانوش کواچ گفت: دولت مجارستان از برنامه ها و اقداماتی که به گسترش و افزایش همکاری های ایران و مجارستان کمک کند از جمله تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس های درون شهری در ایران که از سوی اگزیم بانک مجارستان تامین مالی می شود، حمایت می کند.

کواچ با اشاره به کیفیت ایکاروس مجارستان و توان رقابت آن با شرکت های مشهور سازنده اتوبوس در جهان افزود: برنامه دولت مجارستان ساخت اتوبوس دولتی وحمایت از شرکت هایی است که در این مسیر فعالیت می کنند.

وی افزود: با توجه به شباهت بافت شهری و خیابان های ایران و مجارستان، تولیدات شرکت ایکاروس کاملا مناسب وضع جغرافیایی و آب و هوایی ایران است.

سفیر مجارستان در ایران، مراودات تجاری و اقتصادی دو کشور را بسیار مهم توصیف کرد و با اشاره به تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس شهری که بین گروه توسعه صنایع و معادن شهر و شرکت ایکاروش در خلال برگزاری اولین نشست کمیسیون اقتصادی دو کشور در سال گذشته به امضا رسید، افزود: سفارت مجارستان در ایران، با همه امکانات و ابزار برای تسهیل عملیات اجرایی قرارداد مذکور حمایت می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin