سفیر قزاقستان در تهران با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای محلی در این کشور در ۱۹ مارس سال جاری (۲۸ اسفند ۱۴۰۱) اظهار کرد: در این انتخابات ۵۴ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اسخت اورازبای در یک نشست خبری با محوریت تشریح نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور گفت: در این انتخابات هفت حزب سیاسی از جمله دو حزب جدید که به تازگی تشکیل شده بودند با یکدیگر رقابت کردند.

وی با بیان اینکه بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات قزاقستان احزاب سیاسی باید از آستانه کسب پنج درصد آراء عبور کنند تا بتوانند کرسی‌های مجلس را به دست آورند، تصریح کرد: پارلمان قزاقستان از ۹۸ عضو تشکیل می‌شود که ۶۹ نفر آنها توسط لیست‌های حزبی و ۲۹ نفر در حوزه‌های انتخابی تک نفره انتخاب می‌شوند. در همین چارچوب در این انتخابات ۲۸۱ کاندیدای لیست حزبی برای کسب ۶۹ کرسی و ۳۷۰ نامزد تک نفره برای کسب ۲۹ کرسی به رقابت پرداختند.

سفیر قزاقستان در تهران با بیان اینکه در این انتخابات از هفت حزب شرکت کننده شش حزب توانستند که آراء بالای پنج درصد کسب کنند و نمایندگان آنها به مجلس راه پیدا کنند، تصریح کرد: در این انتخابات حزب امانت با کسب ۵۳.۹ درصد بیشترین آراء را به دست آورد و توانسته بود ۴۰ کرسی را از آن خود کند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید انتخابات در قزاقستان رای دهندگان می‌توانستند برای اولین بار گزینه «علیه همه» را انتخاب کنند و به هیچ یک از هفت حزب شرکت کننده رای مثبت ندهند، افزود: در همین چارچوب حدود ۲۵۰ هزار نفر گزینه «علیه همه» را انتخاب کرده بودند.

این دیپلمات ارشد قزاقستانی در تهران با بیان اینکه در این انتخابات حدود ۱۲ میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت کردن بودند و از این میزان ۶.۳ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند، گفت: برای نظارت در برگزاری این انتخابات از ناظران خارجی از کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی دعوت به عمل آورده بود و حدود ۷۹۳ ناظر از ۴۱ کشور خارجی و ۱۲ سازمان بین‌المللی در این انتخابات نظارت کردند و در پایان صحت این انتخابات را تایید کردند.

وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون جدید انتخابات باید حدود ۳۰ درصد ظرفیت مجلس در اختیار زنان، جوانان و افراد با نیازهای ویژه باشد و در جریان برگزاری این انتخابات این موضوع رعایت شد، گفت: در این انتخابات احزاب اپوزیسیون نیز شرکت کردند و تعدادی از آنها توانستند نمایندگانی را به پارلمان اعزام کنند.

وی با تاکید بر اینکه تغییرات قابل توجهی در نظام انتخاباتی قزاقستان نسبت به انتخابات قبلی پس از اصلاحات قانون اساسی این کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: مجلس جدید پس از تشکیل بار دیگر علی خوان اسماعیل اف را به عنوان نخست وزیر قزاقستان انتخاب کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin