کیو نوروانتو در نشست با مسئولان اقتصادی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: از ویژگی های مهم استان مرکزی فاصله کوتاه این استان از پایتخت و قرار گرفتن در مرکز کشور است.

سفیر فنلاند ادامه داد: این ویژگی فرصت مناسبی برای حضور در استان مرکزی و گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با شرکت های فنلاندی و شرکت های تولیدی و صنعتی این استان فراهم می کند.

وی تصریح کرد: سفر به نقاط مختلف ایران جهت بازدید از استان های این کشور و ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی های هر استان به منظور گسترش همکاری دوسویه بین کشور فنلاند و ایران در راستای پیشرفت همه جانبه دو کشور در دستور کار است.

کیو نوروانتو با اشاره به تعاملات تجاری استان مرکزی و کشور فنلاند، خاطرنشان کرد: عقد قرارداد یک شرکت صنعتی اراک با شرکت فنلاندی در زمینه گسترش تعاملات و مناسبات اقتصادی از اهمیت بسیار برخوردار است و امید است در سفرهای بعدی توسعه همکاری های اقتصادی بین شرکت های تولیدی کشور فنلاند و این استان افزایش یابد.

سعید فرخی در نشست با سفیر فنلاند در اراک، اظهار داشت: استان مرکزی در زمینه کشاورزی و صنعتی و ظرفیت های گردشگری در کشور حائز رتبه های برتر و سرآمد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: این سفر و دیدار با سفیر فنلاند در راستای گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با شرکت های فنلاندی و آشنایی با ظرفیت های استان مرکزی در حوزه های مختلف برنامه ریزی شده است.

وی یادآور شد: در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ایران، انعقاد قرادهای تجاری با شرکت های فنلاندی زمینه توسعه اقتصادی و ارتباطات تجاری را فراهم می کند و امید است ضمن انعقاد قراردادهای تجاری، فعالیت های مطلوب اقتصادی بین دو کشور شکل بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: قرار گرفتن استان مرکزی در مرکز کشور و گذر محورهای مواصلاتی اصلی از این استان زمینه سرمایه گذاری های بسیار در حوزه صنعت را فراهم کرده و امید است انعقاد قرارداد شرکت های تولیدی استان مرکزی با کشور فنلاند سرخطی برای ادامه و گسترش فعالیت های اقتصادی دو جانبه باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin