سفیر فنلاند درباره مناسبات اتحادیه اروپا و ایران پس از برجام گفت: در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند تعامل و روابط متقابل بیشتر هستیم.

هری کمراینن سفیر فنلاند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مناسبات ایران و اتحادیه اروپا پس از توافق هسته ای با غرب گفت: فنلاند از سال ۱۹۹۵ میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در آمده و از آن زمان تاکنون قریب به ۲۱ سال می گذرد.

وی با بیان اینکه فنلاند در تمام این مدت تلاش کرده تا عضوی فعال برای اتحادیه اروپا باشد، افزود: فنلاند در تمام مدت عضویت خود تلاش کرده تا عضو فعالی برای اتحادیه اروپا باشد. اتحادیه اروپا برای ما چه از نظر سیاسی و چه از جنبه اقتصادی و رابط بین ملت هاحائز اهمیت است.

سفیر فنلاند در ایران در ادامه گفت: من فکر می کنم که اتحادیه اروپا در مجموع به عنوان کل واحد شریک تجاری قوی و مهمی برای بسیاری از کشورها از جمله ایران است.

کمراینن، با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا به لحاظ جمعیت و موقعیت تجاری موجود بزرگترین بازار واحد دنیا است، تصریح کرد: اتحادیه اروپا تمایل دارد با ایران همکاری داشته باشد به خصوص پس از توافق هسته ای با غرب.

این دیپلمات فنلاندی افزود: در دنیای امروز همه کشورها به همدیگر نیاز دارند و در موارد مختلف با هم همکاری نزدیک داشته اند و این فقط محدود به حوزه سیاسی نیست و دنیای اقتصاد را نیز شامل می شود.

وی تاکید کرد: چیزی که در حال حاضر به آن نیاز داریم روابط متقابل بیشتر، تعامل بیشتر و انزوای کمتر است.

کمراینن در بخش دیگری از این گفتگو درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت: تمام دنیا با اشتیاق خاصی این انتخابات را دنبال کرده و منتظر مشخص شدن نتیجه آن هستند.

سفیر فنلاند در ایران درخصوص تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر مناسبات واشنگتن با اتحادیه اروپا تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که رابطه آمریکا – اتحادیه اروپا رابطه ای تاریخی با قدمت دهها ساله است که البته به یک قرن نمی رسد. اعتقاد دارم در هر صورت روابط نزدیک و تنگاتنگی بین آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا خواهد کرد، صرفنظر از اینکه «هیلاری کلینتون» برنده انتخابات باشد یا «دونالد ترامپ».

وی در توضیح گفته خود تاکید کرد: این حداقل چیزی است که ما به آن امیدواریم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin