سفیر فرانسه در تهران از ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر در جهان یاد کرد و خواستار کمک مستمر به دولت ایران شد.به گزارش آوا دیپلماتیک، برونو فوشه سفیر فرانسه در ایران به دنبال اهدای کمک بشردوستانه فرانسه به پناهندگان افغان مستقر در ایران گفت: پاریس از تمام عوامل متعهد به پذیرش پناهندگان افغان حمایت می کند و این حمایت شامل ایران نیز می شود که برای چندین دهه به طرز موفقیت آمیزی به ارائه کمک های بشردوستانه به پناهندگان پرداخته است.
فوشه در ادامه افزود: ما همچنین آژانس های سازمان ملل، بالاخص کمیساریا را به عنوان عوامل اصلی این اقدامات می دانیم. کارآمد بودن و تخصص آنها برای رسیدگی به این مسئله پیچیده به همراه مسئولان دولتی ایران ضروری می باشد. نهایتاً دولت فرانسه از حمایت پناهندگان افغان در زمینه های بهداشتی، آموزشی و معیشتی بسیار خرسند است زیرا تمام این زمینه ها را برای یک پناهنده ضروری می داند.
سفیر فرانسه در ایران خاطرنشان کرد: کمک مزبور امکان دسترسی به کمک های بهداشتی حیاتی را عمدتاً طرح بیمه درمانی و برنامه دسترسی و مساعدت برای پناهندگان فراهم می کند که برای پناهندگان آسیب پذیر در چنین شرایط اقتصادی دشوار امروز از اهمیت ویژه ای برخودار است.
به گفته فوشه این کمک منجر به دسترسی بهتر پناهندگان به امکانات آموزشی و توانمند سازی آنان می شود و در مبحث ارائه آموزش های فنی حرفه ای استفاده خواهد شد که به نوبه خود باعث ایجاد امکانات شغلی در افغانستان می شود.
“برنارد دویل” نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران هم از فرانسه برای تعهدات مداوم و انسان دوستانه تشکر کرد و گفت: ما مفتخریم که با وجود تمام نیازهای مبرم دیگر در سراسر دنیا این کمک را دریافت کرده ایم.
وی افزود: این اهدای صورت گرفته به کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک می کند تا برنامه ها را به گونه ای طراحی کند که بار موجود بر جامعه میزبان را به حداقل رسانده و پناهندگان را با ابزارهای لازم برای زندگی بهتر مجهز می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin