سفیر عراق در ایران با اشاره به نقش عراق در میانجی گری بین ایران و عراق، از علاقه مندی دولت مطبوع خود بر تنش زدایی بین تهران – واشنگتن خبر داد.محمد مجید الشیخ، سفیر عراق در ایران درباره میانجیگری عراق میان ایران و آمریکا گفت: بله وجود داشته است.

آقای مالکی تلاش هایی را برای نزدیکی روابط ایران و آمریکا انجام داده و پیام هایی را از ایران به واشنگتن و بالعکس فرستاده است و فردی را در همین رابطه از سوی خود فرستاده بود. در گذشته هم دیدارهایی میان دو طرف ترتیب داده شده بود که عراق نقش موثری در آنها داشته است.

وی افزود: دو طرف تا کنون سه بار بر سر عراق پشت میز مذاکره نشسته اند که هر سه بار، با وساطت عراق صورت گرفته است. این بار نیز ما حاضریم که برای نزدیکی روابط و حل مشکلات دو طرف وارد عمل شویم و به کاهش تنش ها کمک کنیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin