سفیر عراق در تهران، قاسم سلیمانی را شهید زنده و یا سردار گمنام می‌داند كه علاقه ای به مطرح شدن ندارد.سردار سلیمانی با وجود كار و تلاش فراوان، همیشه تلاش دارد كه از تبلیغات و رسانه‌ها به دور باشد. این را مجید الشیخ سفیر عراق در ایران می‌گوید.

سفیر عراق در ایران با اشاره به خصایص اخلاقی فرمانده سپاه قدس تصریح می‌كند كه قاسم سلیمانی را شهید زنده و یا سردار گمنام می‌داند كه “با وجود كار شبانه روزی علاقه ای به مطرح شدن ندارد.”

الشیخ همچنین خواست فرمانده سپاه قدس برای خروج نیروهای بیگانه از منطقه را خواست افكار عمومی عراق و مسئولان كشورش نیز عنوان می‌كند و می‌افزاید: البته در تاریخ بی سابقه بود كه نیروهای آمریكایی به آن شكل حاضر به ترك كشوری باشند.

وی در رابطه با ادعای برخی از رسانه‌ها نسبت به حضور سردار سلیمانی در عراق به ذكر این جمله بسنده می‌كند كه مگر سردار در عراق بود؟

در ذیل متن گفتگوی هفته نامه آسمان را با وی می خوانید:

سردار سلمانی یكی از فرماندهان جنگ ایران وعراق بود. دیدگاه جنابعلی در رابطه با این سردار ایرانی چیست؟ آیا شناختی از وی دارید؟

بر اساس شناختی كه به شخصه از ایشان به دست آورده‌ام، سردار سلیمانی شهید زنده است. این توصیف نیز به دلیل فعالیت ها و سوابق فراوان او در جبهه است. فرمانده سپاه قدس فردی متدین، متواضع و شخصی است كه زمان برایش معنی ندارد.

سردار سلیمانی در برخی از مواقع روزانه 15 تا 20 ساعت كار می‌كند. بسیار كم می‌خوابد و فعالیت فراوانی دارد. در واقع می‌توان گفت ذخیره كم نظیری برای ایران است همیشه در كنار مستضعفین و محرومین است. اما درعین حال از تبلیغات به دور است افرادی مانند سردار سلیمانی بسیار معدود هستند كه با وجود خدمات فراوان و بی شائبه دور از رسانه‌ها زندگی می‌كنند و از هیاهو و جنجال به دور هستند. من البته نام دیگری نیز برای سردار سلیمانی مناسب می‌دانم كه “سردار گمنام” است.

سردار سلیمانی مخالفت بسیاری با حضور بیگانگان در منطقه به ویژه عراق دارد. آیا این ابزار مخالفت تاثیری در ترك خاك عراق از سوی آمریكایی‌ها داشت؟

ملت عراق ملتی زنده است و اكثریت قریب به اتفاق مردم آن مخالف حضور خارجی‌ها در كشورشان هستند؛ چه آمریكایی‌ها و چه غیر آمریكایی‌ها ملتی كه زنده است هیچ گاه راضی به حضور اجنبی در خاك خود نمی‌شود و این ایده‌ها و تفكرات كه از سوی سردار سلیمانی مطرح شده موضوعی است كه مسئولان عراقی نیز آن را تایید می‌كردند و خواهان خروج نیروهای خارجی از كشورشان بودند.

هر چند كه باید توجه داشت خروج نیروهای آمریكایی از عراق با روشی كه صورت گرفت در تاریخ جهان بی سابقه بود ما هیچ تجربه تاریخی نسبت به ترك یكباره خاك كشورهایی كه آمریكا وارد آنها شده است نداریم و من نیز به خاطر نمی‌آورم آمریكا پس از ورود به كشوری با آن شكل بخواهد از كشور مذكور خارج شود.

آقای سفیر برخی مدعی حضور سردار سلیمانی در عراق هستند. آیا شما این موضوع را تایید می‌كنید؟

خیر، چه كسی گفته است سردار سلیمانی در عراق حضور داشته است؟ تصور من این است كه سردار هیچ گاه در كشور ما نبوده است و این اخبار را تایید نمی‌كنم. بر پایه حدس و گمان و یا اخبار نادرست نمی‌توان مدعی اقدامی شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin