“محمد فوفانا”، سفیر سیرالئون در تهران در همایش روز جهانی آفریقا از نقش اتحادیه آفریقا در آزادی کشورش سخن گفت.

سفیر سیرالئون با بیان زنده باد اتحادیه آفریقا، گفت: من امروز خوشحال هستم که به عنوان یک آفریقایی بدون هیچ مداخله‌ای می‌توانم کشورم را معرفی کنم.

وی با اشاره به چگونگی تاسیس اتحادیه آفریقا و موانع پیش رویش اظهار کرد: این اتحادیه وظیفه آزادسازی کشورهای آفریقایی از استعمار را داشته است و اکنون برخی از کشورهای آفریقایی در راه آزادی سیاسی تلاش می کنند.

او ادامه داد: اکنون درآفریقا کشوری وجود ندارد که مستعمره باشد. این اتحادیه تلاش می‌کند که رویای کشورهای آفریقایی مبنی بر داشتن حق تصمیم‌گیری برای سرنوشت خود و توسعه اقتصادی را به واقعیت تبدیل کنند. ما امروز در کشوری آزاد زندگی می‌کنیم و می‌توانیم درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin