سفیر سوریه در تهران گفت: تجاوز غرب استعمارگر به سوریه نقض موازین و اصول قانونی است و با شکست ابزارهای تروریستی تکفیری آنها در غوطه شرقی و سایر مناطق ارتباط دارد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، «عدنان محمود» معتقد است: تجاوز آشکار سه جانبه آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه سوریه با شکست ابزارهای تروریستی تکفیری کشورهای استعمارگر غربی در غوطه شرقی و سایر مناطق و ناکام ماندن این توطئه تروریستی در تحقق اهداف خود در سرزمین سوریه مرتبط است.

سفیر سوریه در تهران می گوید: این تجاوز مجرمانه نشان دهنده اقدامات استعمارگرایانه غربی ها در استفاده از خشونت و زور، تخریب و قلدری و شیوه های گمراه کننده و وارونه نشان دادن واقعیت و نقض موازین و اصول قانونی، اخلاقی وانسانی است.

عدنان محمود تاکید کرده است: دستاوردهای جنگ علیه تروریسم و حامیان آن تا نابود ساختن و از بین بردن تروریست ها در تمامی سرزمین سوریه با همکاری هم پیمانان خود با قدرت ادامه خواهد داشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin