سفیر سنگال در ایران گفت: نمایشگاه کتاب تهران رویداد قابل توجهی است و آرزوی ما برگزاری نمایشگاهی مشابه در کشورمان است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سالیو نیانگ دینگ، در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران تصریح کرد: نمایشگاه بسیار جالب برگزار شده و برای ما جذابیت داشت.

وی با اشاره به نیاز سنگال به برگزاری رویدادی مشابه، افزود: اینکه شرایطی فراهم شود که آخرین کتب تولیدی عرضه شود، فرصت مغتنمی است.

 سفیر سنگال در ایران در خصوص همکاری با ایران برای دوره‌های بعدی نمایشگاه اضافه کرد: کتاب‌های زیادی در سنگال به زبان فرانسه نوشته شده است که بهتر است در ایران هم معرفی شود.

به گفته نیانگ دینگ متذکر اگر ایران این فرصت را در دوره بعدی نمایشگاه فراهم سازد سنگال استقبال می‌کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin