“هوا لیمینگ” سفیر پیشین چین در تهران هماهنگی و همگرایی بیشتر بین سیاست ها ایران، چین و روسیه را برای جلوگیری از حمله علیه سوریه مهم دانست.این كارشناس ارشد چینی با اشاره به اینكه هر اقدامی علیه یك كشور مستقل باید با تصویب شورای امنیت سازمان ملل انجام گیرد، گفت: غرب در حالی در ساز حمله می دمد كه هنوز نتیجه تحقیقات تیم بازرسی سازمان ملل متحد مشخص نشده و شورای امنیت نیز تصمیمی نگرفته است.

وی با تاكید بر اینكه حمله نظامی علیه سوریه برخلاف اراده و تمایل اكثر ملت ها و كشورهای جهان است، گفت: روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران در حقیقت دارند از یك اصل مهم كه لازمه نظام بین الملل در شرایط كنونی است دفاع می كنند.

سفیر سابق چین در ایران تصریح كرد: اصل مورد نظر این است كه امور یك كشور باید به دست مردم آن تعیین شود و هرگونه مداخله خارجی ممنوع است.

لیمینگ در ادامه خاطرنشان کرد: چین، روسیه و ایران از شخص خاصی حمایت نمی كنند بلكه پشتیبانی آنان براین اساس استوار است كه هرگونه تغییر و اصلاحی در سوریه باید برپایه اراده مردم آن كشور انجام شود.

سفیر پیشین چین در ایران حمله نظامی با هدف تغییر دولت و یا نظام یك كشور را یك اقدام كاملا غیر قانونی دانست و تاكید كرد: مساله سوریه باید از راه گفت وگو و ایجاد یك فرآیند سیاسی حل شود و هر اقدام نظامی علیه سوریه غیر قانونی است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin