فرانسوا نیكولو سفیر سابق فرانسه در ایران طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 مكالمه تلفنی رییسان جمهوری آمریكا و ایران را واقعه ای بی سابقه خواند.به گزارش آوا دیپلماتیک، شبكه تلویزیونی فرانس 24 مكالمه تلفنی روز جمعه باراك اوباما و حسن روحانی را پایان بخش بیش از سه دهه سكوت سیاسی بین دو كشور تفسیر كرد.
نیكولو در پاسخ به اینكه مكالمه تلفنی اوباما و روحانی تاچه اندازه مهم است؟، گفت: این اقدام در واقع بسیار شگفت آور و بی سابقه بود.
سفیر سابق فرانسه در تهران افزود: عالی است، زیرا روشن بود، اوباما از اینكه با روحانی در ساختمان سازمان ملل دست نداد، ناامید شد، زیرا در سازمان ملل چند روز پرمشغله را سپری كرد و این فرصت و امكان (برای دست دادن) روی نداد.
نیكولو گفت: آشكار بود كه اوباما می خواست كاری انجام دهد و هرچند نگفت خود با روحانی تماس گرفته، اما مطمئن هستم كه رییس جمهوری آمریكا دست به این ابتكار عمل زده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin