رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه به منظور شرکت در مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان وارد تهران می شود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، لوان جاگاریان، سفیر روسیه در گفتگو با مهر گفت: پوتین در این سفر ضمن شرکت در مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، مذاکرات دوجانبه ای نیز با مقامات ایرانی خواهد داشت.

شایان ذکر است، الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان نیز در همین تاریخ برای شرکت در مذاکرات سه جانبه وارد تهران می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin