حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با یسپر وار، سفیر دانمارک در تهران، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دو طرف در این دیدار در خصوص مسائل و موضوعات مختلف از جمله لزوم گسترش مناسبات و ارتباطات پارلمانى فیمابین مجالس دو کشور و برخى تحولات منطقه و جهان، به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

توسعه مناسبات همه جانبه پارلمانی، همکاری کمیسیون هاى تخصصى و گروه‌های دوستی پارلمانی، تبادل هیأت ها و همچنین توسعه همکارى هاى اقتصادی فیمابین، از جمله مسائل دوجانبه مورد تاکید طرفین در این دیدار بود.

امیرعبداللهیان با انتقاد از بى عملى سه کشور اروپایى مذاکره کننده در برجام، تاکید کرد که آمریکا و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه با رفتار خود، برجام را به سوى مرگ کشاندند.

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در پایان سیاست مذاکراتى اروپا و عدم تلاش جدى براى لغو تحریم هاى یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران را فرصت سوزى خواند و خاطرنشان کرد: چنانچه تحریم هاى ایران لغو نشود و طرف هاى مقابل به تعهدات خود عمل نکنند، جمهورى اسلامى ایران سناریوهای جدیدتری دارد.

یسپر وار، سفیر دانمارک در ایران نیز در این دیدار، علاوه بر تاکید بر همکارى هاى رو به رشد دانمارک با جمهورى اسلامى ایران و اشاره به اهمیت همکارى هاى پارلمانى، مواضع کشور متبوعش در حمایت از توافق برجام و لزوم حفظ و احیاى آن از سوى همه طرفها با عمل به تعهداتشان را تشریح کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin