سفیران پنج کشور انگلیس، بلژیک، دانمارک، لهستان و هلند در مجمع ایران و اروپا در زوریخ بر اهمیت تداوم برجام تاکید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دنی عنان سفیر دانمارک در ایران در سخنان خود با اشاره ارقام و آمار افزایش مراودات تجاری ایران با دانمارک و سایر کشورهای اروپایی، این مساله را یکی از نتایج برجام دانست و گفت: برجام مزایای بسیار دیگری هم داشته است اما در این مجمع تجاری بیشتر مورد توجه است.

وی تاکید کرد: ما هنوز در ابتدای راه افزایش مبادلات هستیم و روز گذشته از مدیر موسسه اعتبار صادراتی ‘ای کی اف’ شنیدیم که قراردادی در وین با ایران امضا کرده و همچنین دانسکه بانک دانمارک قرارداد خط اعتباری صادر کرده است و اینها راه را برای کار بیشتر فراهم می کند.

عنان گفت: البته کارهایی هم در داخل ایران باید انجام شود و فقط مساله برجام نیست بلکه موضوع برخی اصلاحات ساختاری در ایران هم وجود دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin