“جوانشیر آخوندوف” سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی خواستار توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور شد.سفیر جمهوری آذربایجان در ایران گفت: در سال های اخیر نقش آذربایجان شرقی بویژه تبریز در مناسبات و تجارت جهانی افزایش یافته و توسعه این خطوط می توان موجب بهره مندی دو كشور از ظرفیت های اقتصادی یكدیگر شود.

وی افزود: تبریز یكی از قدیمی ترین مراكز صنعتی و اقتصادی ایران است كه به واسطه پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترك خود با جمهوری آذربایجان، ما خود را نزدیك تر ازدیگر میهمانان شركت كننده در چهارمین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری این استان می دانیم.

آخوندوف با بیان این كه این همایش حادثه بزرگ و نقطه عطفی در مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان می تواند باشد، گفت: توسعه روابط تجاری و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای كشور متبوعش برخوردار است.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: توسعه خطوط ریلی ایران و جمهوری آذربایجان در كمیسیون مشترك این دو كشور بررسی می شود.

احمد علیرضابیگی اضافه كرد: همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی مزیتی برای شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری این استان است.

وی با بیان اینكه در این همایش تبادل اطلاعات تجاری بین ایران و كشورهای شركت كننده صورت می گیرد، توسعه روابط اقتصادی در آینده و ارایه راهكارهای جدید توسعه اقتصادی مشترك را از اهداف برگزاری این همایش عنوان كرد.

علیرضابیگی گفت: بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و صنعت قطعه سازی خودرو در آذربایجان شرقی متمركز شده كه ظرفیت و مزیت خوبی را برای سرمایه گذاری در این استان فراهم كرده است.

وی ادامه داد: باید قابلیت های خود را در جهت ایجاد و توسعه خطوط تولید انرژی و حمل و نقل با هدف ارتباط با همسایگان توسعه دهیم.

وی حضور شركت كنندگان خارجی در این همایش و آشنا شدن با فضای اقتصادی ایران را عاملی برای خنثی شدن تبلیغات منفی دشمنان برای ناامن معرفی كردن فضای داخلی كشور عنوان كرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin