به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر جدید جمهوری کوبا در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت خود، با حضور در وزارت امور خارجه، با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin