به گزارش آوا دیپلماتیک، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی هنگام دریافت استوار نامه مایکل وهی میلتونگاوالش، سفیر جدید نیوزیلند بر توسعه روابط بین تهران- ولینگتون تاکید کرد.

مایکل وهی میلتونگاوالش، سفیر جدید نیوزیلند نیز گفت: نیوزیلند مانند ایران از تغییرات اقلیمی بسیار نگران است و برای ایرانیان در مبارزه با ویروس کرونا آرزوی موفقیت می‌کنم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin