سفیر جدید مجارستان در ایران با ظریف دیدار و ماموریت خود را رسما آغاز کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، زولتان وارگا هاسونیتس سفیر جدید مجارستان در ایران در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin