“راجا نوشیروان زین العابدین” سفیر جدید مالزی در ایران استوارنامه خود را از “توآنکو عبدالحلیم معظم شاه” پادشاه مالزی دریافت کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “راجا نوشیروان زین العابدین” سفیر جدید مالزی در ایران پیش از این به عنوان معاون مدیرکل در دبیرخانه ملی همکاری های مالزی “آ.سه.آن” در وزارت امور خارجه این کشور مشغول به فعالیت بوده است.
” محمد صادق بن کدرگانی” از سال 2009 سفیر مالزی در ایران بود و قرار است “راجا نوشیروان زین العابدین” جایگزین وی شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin