به گزارش آوا دیپلماتیک، آندریاس پ. کوزوپیس سفیر جدید جمهوری قبرس در ایران و در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin