سفیر جدید جمهوری عراق در ایران در دیدار با وزیر امور خارجه رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نصیر عبدالمحسن عبدالله تکی، سفیر جدید جمهوری عراق در دیدار با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin