خانم نیکولینا کونوا، سفیر جدید جمهوری بلغارستان در آغاز ماموریت خود در ایران با دکتر محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار ضمن آمادگی برای توسعه هر چه بیشتر مناسبات دو کشور بر اهمیت هم افزایی در غلبه بر چالش های مربوط به گسترش ویروس کرونا تأکید شد.

خانم کونوا مسلط به زبان فارسی است و تمامی دوران خدمت حرفه ای خود در وزارت خارجه بلغارستان در امور مرتبط با ایران سپری نموده و  قبل از انتصاب به عنوان سفیر جدید بلغارستان در ایران، ریاست اداره جنوب آسیا در وزارت امور خارجه بلغارستان را بر عهده داشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin