به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای لودمارگونسالوس آگیار نتو، سفیر جدید برزیل در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin