به گزارش آوا دیپلماتیک، آنخل لوسادا فرناندس، سفیر جدید پادشاهی اسپانیا در جمهوری اسلامی ایران در شروع ماموریت دیپلماتیک خود در ایران، طی دیدار با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin