غازی بن صالح سفیر تونس در ایران از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، غازی بن صالح در گفتگو با ایرنا درباره شعار نمایشگاه کتاب تهران (گفتگو با جهان) گفت: با توجه به اینکه جهان امروز نیازمند گفتگو و دوری از فتنه وایجاد توافق است، جهانیان از جنگ و دشمنی خسته شده اند بنابر این نقش نمایشگاه ها به ویژه نمایشگاه کتاب برای ساخت پل های ارتباطی میان ملل مختلف جهان بسیار مهم است.

سفیر تونس در تهران گفت: آماده سازی مطلوب با استفاده از فرصت زمانی بیشتر از طریق تماس با کشورها به وسیله سفارتخانه ها و یا به طور مستقیم از طریق وزارتخانه های ذی ربط می تواند در برگزاری بهتر نمایشگاههای کتاب موثر باشد.

وی افزود: بدین ترتیب کشورها وقت کافی برای مشارکت خواهند داشت واین امر موجب موفقیت بیشتر نمایشگاهها خواهد شد.

غازی بن صالح با اشاره به تروریسم به عنوان چالش پیش روی تونس و دیگر کشورهای اسلامی، نمایشگاه کتاب را یکی از راهکارهای مبارزه با تروریسم وافراط گرایی خواند و گفت: بدون شک کتاب هایی در این نمایشگاه با هدف مبارزه با تروریسم معرفی و عرضه می شود.

وی یکی دیگر از اهداف نمایشگاه کتاب تهران را معرفی چهره زیبا و واقعی اسلام و مبارزه آن با گروههای تکفیری تروریستی دانست.

سفیر تونس اظهار امیدواری کرد نمایشگاه کتاب تهران بتواند فضایی آکنده از محبت و همفکری میان ملت های اسلامی ایجاد کرده، آینه ای باشد تا جهان بتواند تمدن اسلامی را به عنوان مهد تمدن های انسانی در آن ببیند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin