“اومیت یاردیم” سفیر ترکیه در تهران با جواد هروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.جواد هروی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی دو ملت مسلمان ایران و ترکیه گفت: پیشینه خوب ارتباطات تاریخی و فرهنگی فی ما بین پشتوانه محکمی برای گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور مسلمان است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان پیشرفت های علمی و فناوری های نوین در کشورمان خاطر نشان کرد: دستاوردهای علمی و تولید علم در جمهوری اسلامی ایران می تواند فرصتی برای تبادل تجربیات دانشگاهی و آکادمیک در ترکیه و ایران را فراهم کند.

وی خواستار همکاری با پارلمان ترکیه در مباحث علمی و دانشگاهی شد و افزود: افزایش ارتباط است میان مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای اسلامی می تواند سبب ارتقاء سطح علمی کشورهای مسلمان گردد و این ظرفیت در دو کشور ایران و ترکیه هم اکنون موجود است.

در ادامه این دیدار اومیت یاردیم سفیر ترکیه در تهران با تاکید بر عزم راسخ مقامات سیاسی و پارلمانی ترکیه بر افزایش سطح مناسبات دوستانه با جمهوری اسلامی ایران گفت: نباید اجازه داد در روند توسعه همکاریهایی فیمابین خلالی ایجاد شود.

وی در پایان با تاکید بر وجود ظرفیت های فراوان در دو کشور در عرصه های علمی و فناوری، افزود: همکاری های علمی و دانشگاهی فیمابین می تواند بستر مناسبی برای تامین منافع دو ملت و افزایش مراودات را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی ، علمی و فرهنگی فراهم آورد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin