سفیر تاجیکستان در تهران با بیان اینکه مولانا همدلی را از همزبانی بهتر می داند، گفت: جهان امروز ما نیازمندی بازشناخت افکار مولانا است، زیرا این اندیشه‌ها پاسخگوی نیازهای معنوی و اخلاقی انسانیت است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نظام‌الدین زاهدی در همایش بزرگداشت مولانا جلال‌الدین بلخی با عنوان از بلخ تا قونیه که در موزه ملی ایران برگزار شد، گفت: مولانا بیش از ٨٠٠ سال پیش این پیام را داده بود که «ما برای وصل کردن آمدیم/ نی برای فصل کردن آمدیم». جهان امروز ما نیازمند بازشناخت عالم و افکار مولانا است زیرا این افکار و اندیشه‌ها پاسخگوی  نیازهای معنوی و اخلاقی امروز و فردای انسانیت است.

سفیر تاجیکستان در تهران اظهار داشت: انسان راستین آرمانی که مولانا بزرگترین ستایشگر آن است می تواند باعث رستگاری و رهایی فرزندان بشر از مشکلات و مضایق زندگی شود.

وی افزود: انسان آرمانی و راستین مولانا انسان خود شناس است زیرا اگر انسان مرتبه؛ اصل، جوهر و رسالت انسانی خود را نشناسد هیچگاه به ماهیت عالم و واقعیت آن آگاه نخواهد شد.

زاهدی خاطرنشان کرد: انسان راستین مولانا همدلی را از همزبانی بهتر می داند از کینه و عداوت بر پایه تعلقات مذهبی و نژادی دور است و در برابر تحمل پذیر بودن بر دین و مذاهب مختلف، طالب وحدت معنوی انسانیت و همایش مردم و تمدن ها ست. چنین انسان راستین و آرمانی را مولانا با تعبیر «مرد خدا» تفسیر کرده و او را مانند «گنج در ویرانه» مانند «چاهی در دلو » مانند «عالمی از حق» معرفی کرده و که او را جستجو می‌کرد اما پیدا نکرده نبود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin