سفیر تاجیکستان در ایران، به دنبال بازدید از آثار باستانی کاشان، خواستار گسترش روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی و گردشگری شد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “دولتعلی حاتم اف” سفیر تاجیکستان در جریان بازدید از تپه های “سیلک” و آثار باستانی کاشان اظهار داشت: جایگاه و نقش ایران در مناسبات اقتصادی ایران و تاجیکستان بسیار حائز اهمیت است.

وی به جایگاه ایران اسلامی در زمینه تولید فرش در جهان اشاره کرد و افزود: مردم تاجیکستان می توانند از تجربیات مردم ایران بویژه تجربیات و سوابق تاریخی مردم منطقه کاشان برای ارتقای صنعت فرش و توسعه اقتصادی شان بهره ببرند.

سفیر تاجیکستان هدف از سفر به شهرستان کاشان را آشنایی با فرهنگ و رسوم و بازدید از آثار تاریخی این منطقه عنوان کرد.

حاتم اف با ابراز امیدواری در گسترش روابط و همکاریهای دو کشور ایران و تاجیکستان تصریح کرد: تبادل تجربیات و دانش دو کشور در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری از برنامه های دو کشور است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin